Deze week is het de week tegen pesten. Dan is het dus tijd voor een blog over pesten. Wat is het precies? Hoe herken je het? En wat kan je doen als ouders?
Als je kind gepest wordt dan doet je dat als ouder heel veel pijn. Er komen allerlei emoties bij kijken. Je voelt je verdrietig, boos en machteloos. Het allerliefste wil je je kind graag helpen, maar hoe dan?
In dit blog geef ik je een aantal tips hoe je je kind kan helpen.

Maar eerst wat is pesten nou precies?

Pesten is met opzet iemand pijn doen. Dat kan zowel fysiek door te slaan en schoppen, maar ook mentaal door allerlei onaardige, kwetsende opmerkingen te zeggen. Bijvoorbeeld; dikzak, domkop, brilio en dergelijke. Pesten gebeurt structureel en gedurende een langere tijd. De gepeste lijdt er erg onder, zowel fysiek als emotioneel.
Pesten komt vaak voor op school, de sportclub, buiten op straat maar ook online.
Waarom het ene kind last heeft van pesten en de ander niet, is vaak moeilijk te achterhalen. Soms zijn kinderen het mikpunt van pesterijen omdat er iets opvalt aan hun uiterlijk maar ook geaardheid of gedrag kunnen een aanleiding zijn.

Plagen en pesten

Plagen en pesten is niet hetzelfde. Het onderscheid is lastig te herkennen door ouders en leraren. Hierdoor wordt pesten nogal eens ten onrechte voor plagen aangezien en ook andersom kunnen kinderen zich al snel gepest voelen terwijl het als plagen bedoelt is.
Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en gebeurt niet elke dag. Bij plagen ben je gelijk aan elkaar; niemand is de baas. Het gebeurt vaak over en weer, de rollen liggen niet vast. De ene keer doet de een wat en de andere keer de ander. Plagen gebeurt zonder iemand pijn te willen doen en is vaak daarom leuk en grappig.
Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar. De een is vaak groter dan de ander en de pester is vaak niet alleen. De pester heeft het vaak voorzien op dezelfde persoon en wil graag pijn doen, kwetsen.
De gepeste kan zich niet of vind het moeilijk om zich te verweren, vaak durft hij niks terug te doen.
Pesten gaat ook door over langere tijd en gebeurt vaak elke dag weer.

Wordt mijn kind gepest?

Als je kind gepest wordt dan voelt het zich verdrietig en eenzaam. Verder kan je een kind ineens in zijn gedrag. Bijvoorbeeld van een heel vrolijk en spraakzaam kind naar een stil en teruggetrokken kind. Of er kunnen juist woede uitbarstingen ontstaan. Maar ook slechte schoolresultaten, niet naar school willen, slechte concentratie, buikpijn, hoofdpijn, slechte eetlust, slecht slapen, weinig zelfvertrouwen en negatief praten over zichzelf kunnen een signaal zijn van pesterijen. Is je kind slachtoffer van pesterijen, lees dan de tips hieronder. Ook als je kind de pester is neem dan de signalen serieus en onderneem actie.

• Praat erover met je kind
Ga met je kind het gesprek aan, neem de tijd. Een gesprek kan erg moeilijk zijn omdat je allebei sterk in je emoties kan zitten. Maar praat op met een ontspannen open houding en houdt je eigen mening, oplossingen en emoties voor je. Praat samen over wat er gebeurt is en geef je kind erkenning voor zijn gevoelens. Neem je kind serieus en doe het niet af als iets kleins. Toon begrip en stel vragen als door wie, waar, waarom en hoe het kind gepest wordt.

• Negeren helpt niet
Zeg niet tegen je kind dat hij/zij de pester moet gaan negeren. Dit werkt meestal niet in de praktijk en je kind krijgt hierdoor een heel machteloos en eenzaam gevoel. Je kind zal nog onzekerder worden en het misschien niet tegen je durven zeggen dat het nog niet gestopt is.
• Geef aan dat je wilt helpen
Neem je kind serieus en geef hem of haar nooit de schuld. Ook al vind je dat je kind de situatie niet zo goed aangepakt heeft. Geef aan dat je wilt helpen en dat je samen op zoek wilt gaan naar een goede oplossing tegen het pesten. Vraag aan je kind hoe jij kan helpen.

• Laat je kind zelf bedenk hoe het op wil gaan met de pesterijen
Waarschijnlijk heb je zelf als ouder een heleboel ideeën hoe je om wilt gaan met de pesterijen en de pester. Maar dit is niet de manier van je kind en dus zal je kind het nooit zo kunnen uitvoeren zoals jij het bedacht had. Je kunt beter je kind zelf met oplossingen laten komen. Dat helpt ook bij het zelfvertrouwen van je kind. Dus help je kind met het bedenken wat hij/ zij terug wil zeggen of doen als het gepest wordt. Vraag dan ook door. Bijvoorbeeld: heb je dat geprobeerd? Hielp dat? Hoe lossen andere kinderen het op?
Oefen dan ook samen door middel van een rollenspel.
Maak samen met je kind een actieplan en zet alle oplossingen in de goede volgorde hierin om het pesten op te lossen. Zet hier ook in wie je kind allemaal kunnen helpen; mama, papa, de leerkracht enz.

• Breng de school op de hoogte
Als het pesten zich op school of de sportclub afspeelt breng dan de school of de sportclub op de hoogte. Vraag wat zij doen om het pesten tegen te gaan en hoe je hier als ouder aan bij kan dragen. Het is belangrijk om de lijntjes met de leerkracht kort te houden en regelmatig over het welbevinden van je kind te praten.

• Stimuleer het zelfvertrouwen van je kind
Het zelfvertrouwen van je kind kan een enorme deuk oplopen als je kind gepest wordt. Het zelfvertrouwen stimuleren is dus heel belangrijk. Je kunt aangeven dat je het goed en knap vindt dat je kind erover praat met jouw en ook dat hij/zij goede oplossingen heeft bedacht.
Het is ook goed om de kwaliteiten van je kind te benadrukken en samen te bedenken doe die ingezet kunnen worden. Leer je kind om rechtop te staan, je borst vooruit te steken en je schouders recht te houden. Oefen dit veel en dan wordt dit een vanzelfsprekende houding. Deze houding straalt zelfverzekerdheid en met deze houding verzwakt de zin bij anderen om te pesten.

Wil jij ook je kind weerbaarder maken zodat het pesten stopt? Graag help ik jouw kind om weerbaarder te worden en om te gaan met het pestgedrag. Neem nu contact  met mij op en ik vertel je wat ik voor jou en jouw kind kan betekenen.