Dit verschilt uiteraard per kind en is afhankelijk van de hulpvraag en het daaraan gekoppelde doel wat je kind wil behalen. Na het kennismakingsgesprek kan ik meestal wel een indicatie geven hoeveel gesprekken ik nodig denk te hebben. Gemiddeld zullen het 5 tot 10 sessies van 1 uur zijn. En soms kunnen één of twee gesprekken al genoeg zijn om je kind op weg te helpen. Ik probeer de hulp altijd zo kort mogelijk te laten duren.