Een kindercoach biedt kortdurende en laagdrempelige begeleiding. Er wordt niet zozeer gekeken naar de oorsprong van het probleem, maar naar waar je kind nu staat en wat je kind wil bereiken. De kindercoach kijkt naar kwaliteiten en talenten van je kind en gaat samen met je kind ontdekken hoe hij/ zij deze mooie talenten en kwaliteiten op een goede manier kan inzetten. Een kindcoach bied geen kant-en-kklare oplossing maar helpt het kind om deze oplossing zelf te vinden in zichzelf.

Een therapeut werkt met onderliggende problemen, zoals trauma’s en blokkades. Door inzicht te krijgen waar een probleem vandaan komt, wordt een behandeling opgestart. Dit zal vaak een wat langere begeleiding vragen. Een kindercoach werkt net als een kindertherapeut met verschillende werkvormen.