Ik bouw een vertrouwensband op met jullie kind. Dit vertrouwen tussen jullie kind en mij is erg belangrijk, hierdoor zal jullie kind meer durven vertellen en kan het echt zichzelf laten zien en zijn. Ik laat het dan ook aan jullie kind over of ze wat willen vertellen nadat de sessie afgelopen is. Meestal vertellen kinderen wel in het kort wat ze gedaan hebben maar het kan ook zijn dat wat je kind geleerd of ontdekt heeft nog even moet indalen, geef je kind hiervoor ook even de tijd. Later wil je kind er misschien wel over vertellen.

Na 5  sessies volgt er een oudergesprek. Dit kan een tussenevaluatie of eindevaluatie zijn. Tijdens dit gesprek bespreken we de vorderingen. Wanneer je kind zich weer fijn voelt en controle heeft over zijn of haar gedrag, ronden we de coaching af. Het kan ook zijn dat we samen besluiten nog een aantal sessies door te gaan. En soms kunnen één of twee gesprekken al genoeg zijn om je kind op weg te helpen en plannen we daarna de eindevaluatie.