FAQ / Veelgestelde vragen2021-11-12T13:41:21+00:00

FAQ / Veelgestelde vragen

En misschien wel de belangrijkste vraag: staat jouw vraag er niet tussen?

Stuur me dan gerust een email via info@stralendensterkcoaching.nl of bel 06-46633905.

Krijg ik te horen wat je met mijn kind bespreekt?2019-03-26T12:29:43+00:00

Ik bouw een vertrouwensband op met jullie kind. Dit vertrouwen tussen jullie kind en mij is erg belangrijk, hierdoor zal jullie kind meer durven vertellen en kan het echt zichzelf laten zien en zijn. Ik laat het dan ook aan jullie kind over of ze wat willen vertellen nadat de sessie afgelopen is. Meestal vertellen kinderen wel in het kort wat ze gedaan hebben maar het kan ook zijn dat wat je kind geleerd of ontdekt heeft nog even moet indalen, geef je kind hiervoor ook even de tijd. Later wil je kind er misschien wel over vertellen.

Na 5  sessies volgt er een oudergesprek. Dit kan een tussenevaluatie of eindevaluatie zijn. Tijdens dit gesprek bespreken we de vorderingen. Wanneer je kind zich weer fijn voelt en controle heeft over zijn of haar gedrag, ronden we de coaching af. Het kan ook zijn dat we samen besluiten nog een aantal sessies door te gaan. En soms kunnen één of twee gesprekken al genoeg zijn om je kind op weg te helpen en plannen we daarna de eindevaluatie.

Blijft alle informatie vertrouwelijk bij de Kindercoach?2019-03-26T12:34:18+00:00

Ja, alle informatie blijft tussen de kindercoach, het kind en de ouders. Wanneer we na een eerste kennismaking gezamenlijk besluiten de begeleiding te starten, verzoek ik beide ouders ook een overeenkomst voor toestemming te tekenen.

Wordt kindercoaching vergoed door de zorgverzekering?2019-03-26T13:01:26+00:00

Nee, de kosten voor kindercoaching worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Wanneer vindt betaling plaats?2019-03-26T13:02:25+00:00

Nadat een sessie is geweest stuur ik een factuur via de email of je krijgt hem direct mee. Je kan zelf aangegeven wat je prettig vindt. De factuur moet binnen 14 dagen worden voldaan.

Krijg ik te horen wat je met mijn kind bespreekt?2019-03-26T12:33:10+00:00

Ik bouw een vertrouwensband op met jullie kind. Dit vertrouwen tussen jullie kind en mij is erg belangrijk, hierdoor zal jullie kind meer durven vertellen en kan het echt zichzelf laten zien en zijn. Ik laat het dan ook aan jullie kind over of ze wat willen vertellen nadat de sessie afgelopen is. Meestal vertellen kinderen wel in het kort wat ze gedaan hebben maar het kan ook zijn dat wat je kind geleerd of ontdekt heeft nog even moet indalen, geef je kind hiervoor ook even de tijd. Later wil je kind er misschien wel over vertellen.

Na 5  sessies volgt er een oudergesprek. Dit kan een tussenevaluatie of eindevaluatie zijn. Tijdens dit gesprek bespreken we de vorderingen. Wanneer je kind zich weer fijn voelt en controle heeft over zijn of haar gedrag, ronden we de coaching af. Het kan ook zijn dat we samen besluiten nog een aantal sessies door te gaan. En soms kunnen één of twee gesprekken al genoeg zijn om je kind op weg te helpen en plannen we daarna de eindevaluatie.

Blijft alle informatie vertrouwelijk bij de Kindercoach?2019-03-26T12:34:43+00:00

Ja, alle informatie blijft tussen de kindercoach, het kind en de ouders. Wanneer we na een eerste kennismaking gezamenlijk besluiten de begeleiding te starten, verzoek ik beide ouders ook een overeenkomst voor toestemming te tekenen.

Wat ga je doen tijdens een sessie?2019-03-26T12:39:07+00:00

Jullie kind of jullie als ouders komen met een hulpvraag. Deze hulpvraag is het uitgangspunt en aan de hand daarvan ga ik samen met jullie kind bekijken waar hij/ zij naar toe wil werken: het doel. Als dit doel duidelijk is gaan we aan de slag, we voeren gesprekken een gaan aan de slag met verschillende werkvormen en creatieve opdachten. Hierbij kun je denken aan tekenen of knutselen, bewegings- en ontspanningsoefeningen. Alles wordt helemaal afgestemd op wat jullie kind nodig heeft en wat past bij jullie kind.

 

Waar vinden de sessies/gesprekken plaats?2019-03-19T08:31:00+00:00

De sessies vinden plaats bij mij thuis. Hier heb ik alle materialen voor handen en kunnen we alles gebruiken wat we nodig hebben. Wat ook zou kunnen is dat ik met je kind naar buiten ga, maar dit gaat altijd in overleg met jullie als ouders.

Hoe lang duurt een sessie?2019-03-26T13:00:26+00:00

Een intakegesprek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

Een sessie met je kind duurt ongeveer 1 uur.

Hoeveel keer komt een kind gemiddeld bij een Kindercoach?2019-03-26T12:41:49+00:00

Dit verschilt uiteraard per kind en is afhankelijk van de hulpvraag en het daaraan gekoppelde doel wat je kind wil behalen. Na het kennismakingsgesprek kan ik meestal wel een indicatie geven hoeveel gesprekken ik nodig denk te hebben. Gemiddeld zullen het 5 tot 10 sessies van 1 uur zijn. En soms kunnen één of twee gesprekken al genoeg zijn om je kind op weg te helpen. Ik probeer de hulp altijd zo kort mogelijk te laten duren.

Krijg ik te horen wat je met mijn kind bespreekt?2019-03-26T12:41:04+00:00

Ik bouw een vertrouwensband op met jullie kind. Dit vertrouwen tussen jullie kind en mij is erg belangrijk, hierdoor zal jullie kind meer durven vertellen en kan het echt zichzelf laten zien en zijn. Ik laat het dan ook aan jullie kind over of ze wat willen vertellen nadat de sessie afgelopen is. Meestal vertellen kinderen wel in het kort wat ze gedaan hebben maar het kan ook zijn dat wat je kind geleerd of ontdekt heeft nog even moet indalen, geef je kind hiervoor ook even de tijd. Later wil je kind er misschien wel over vertellen.

Na 5  sessies volgt er een oudergesprek. Dit kan een tussenevaluatie of eindevaluatie zijn. Tijdens dit gesprek bespreken we de vorderingen. Wanneer je kind zich weer fijn voelt en controle heeft over zijn of haar gedrag, ronden we de coaching af. Het kan ook zijn dat we samen besluiten nog een aantal sessies door te gaan. En soms kunnen één of twee gesprekken al genoeg zijn om je kind op weg te helpen en plannen we daarna de eindevaluatie.

 

Vindt de coaching plaats onder of buiten schooltijd?2019-03-26T12:43:05+00:00

Kindercoaching kan zowel onder of buiten schooltijd plaatsvinden. De ervaring leert dat scholen graag willen meewerken aan coaching onder schooltijd omdat zij merken dat het vaak op school daarna ook beter gaat met je kind.

Kan ik ook bij je terecht met mijn vragen over mijn kind wat jonger is dan 8 jaar?2019-03-26T12:25:18+00:00

Jazeker, je bent van harte welkom! Bij hulpvragen over jonge kinderen van bijvoorbeeld 5 of 6 jaar oud werk ik vaak met jullie als ouders. Ik kijk en denk dan met jullie mee en kan praktische tips en adviezen geven die jullie kunnen toepassen om je kind te helpen.

Wat kan ik als ouder zelf doen?2019-03-26T12:45:45+00:00

Als je als ouders ergens tegenaan loopt of je even geen raad weet dan kan je altijd contact opnemen. Ik kan jullie praktische tips en adviezen geven. In een kennismakingsgesprek kan dan soms al duidelijk worden wat je kunt doen om je kind te helpen, maar soms kan het ook dat we nog een vervolg gesprek plannen.

Wanneer kan ik een kindercoach inschakelen?2019-03-26T12:49:26+00:00

Als je kind even niet lekker in zijn vel zit, boze buien heeft, verdrietig of stil is, als het niet lekker gaat op school, slaapproblemen enzovoorts dan kan je contact opnemen met een kindercoach. Op de pagina coaching staat ook uitgelegd waarvoor je allemaal bij praktijk stralend & sterk terecht kunt neem, daar eens een kijkje.

Een kindercoach kan je ten alle tijdens inschakelen. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Twijfel je of kindercoaching iets is voor jouw kind? Laat dan een berichtje achter of neem contact op via e-mail info@stralendensterkcoaching.nl of bel 06-46633905.

Wat is het verschil tussen een kindercoach en een kindertherapeut?2019-03-26T12:52:05+00:00

Een kindercoach biedt kortdurende en laagdrempelige begeleiding. Er wordt niet zozeer gekeken naar de oorsprong van het probleem, maar naar waar je kind nu staat en wat je kind wil bereiken. De kindercoach kijkt naar kwaliteiten en talenten van je kind en gaat samen met je kind ontdekken hoe hij/ zij deze mooie talenten en kwaliteiten op een goede manier kan inzetten. Een kindcoach bied geen kant-en-kklare oplossing maar helpt het kind om deze oplossing zelf te vinden in zichzelf.

Een therapeut werkt met onderliggende problemen, zoals trauma’s en blokkades. Door inzicht te krijgen waar een probleem vandaan komt, wordt een behandeling opgestart. Dit zal vaak een wat langere begeleiding vragen. Een kindercoach werkt net als een kindertherapeut met verschillende werkvormen.

Wat is kindercoaching precies?2019-03-26T12:59:14+00:00

Kindercoaching is het begeleiden van kinderen en jongeren waarbij de hulpvraag van het kind centraal staat. Met de hulpvraag als uitgangspunt bepaalt je kind het doel waar hij/ zij naartoe wil werken. Het doel staat dan ook centraal en niet het probleem.

Samen gaan we op zoek naar de talenten en kwaliteiten die je kind al bezit en hoe deze kwaliteiten ingezet kunnen worden om zelfverzekerder te worden en emoties beter te kunnen uiten. Door middel van gesprekken, verschillende werkvormen, creatieve opdrachten en ontspanningsoefeningen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd.

 

Ga naar de bovenkant