Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Marcia van der Werf. De eigenaresse van Praktijk Stralend & Sterk,
Kievitstraat 34, 2406 EW te Alphen aan den Rijn, 06-46633905.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74242202.
 

Doel en verwerking contactgegevens
Praktijk Stralend en sterk verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in gesprekken en in correspondentie

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Zodra er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal ik meer persoonsgegevens nodig hebben naast de contactgegevens. Dit gebeurt in de vorm van een intakegesprek. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Namen van ouders en kind
 • Adresgegevens ouders en kind
 • Telefoonnummer ouders en evt. kind
 • E-mailadres ouders en evt. kind
 • Geboortedatum kind
 • Persoonlijke gegevens kind ten behoeve van coaching zoals gezondheidsgegevens en privéomstandigheden
 • Overige persoonsgegevens en informatie die relevant zijn voor het traject die je actief verstrekt tijdens de sessies, per mail of telefonisch
 • Verwerking persoonsgegevens
  Praktijk Stralend en sterk gebruikt en verwerkt je gegevens om:

  • Mogelijkheid tot het opnemen van contact in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of naar aanleiding van een coachsessie.
  • Overeengekomen diensten in de vorm van coaching ten behoeve van jou en jouw kind te kunnen uitvoeren.
  • De betaling van een coachsessie te kunnen afhandelen door het verzenden van de factuur per e-mail.
  • Te voldoen aan de wettelijke verplichting die Praktijk Stralend & Sterk heeft voor bijvoorbeeld de belastingaangifte.
  • Verzenden van mailingen, nieuwsbrieven en aanbiedingen.

  Beveiliging
  Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code en een virusscanner.
  Mijn site (www.stralendensterkcoaching.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door milcraft.nl

  Praktijk Stralend en sterk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@stralendensterkcoaching.nl.

  Niet digitale gegevens:
  Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En alleen ik weet waar de sleutel is.

  Cookies
  De website van Praktijk Stralend & Sterk gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
  De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Wanneer je de website voor het eerste bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over deze cookies. Hierbij zullen wordt er gevraagd om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
  Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van de website werken dan misschien niet goed meer.
  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Praktijk Stralend en sterk deelt jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (altijd in overleg met jou) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen garanderen. Praktijk Stralend en sterk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk Stralend en sterk jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  Bewaartermijnen
  Praktijk Stralend en sterk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Persoonsgegevens ten behoeve van mijn coaching dossier: naam, emailadres, periode van coaching, aantal sessies
  > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: wettelijk bewaartermijn fiscus en gerechtvaardigd belang.

  Coach contract en facturatie en officiële documenten
  > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: wettelijk bewaartermijn fiscus en gerechtvaardigd belang.

  Doelstellingen, coachverslagen, correspondentie
  > Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: indien client terugkomt, zij het voor een aanvullend dan wel een nieuw onderwerp, dan kunnen beide partijen teruggrijpen op informatie en uitkomsten van eerdere coaching, gerechtvaardigd belang.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Stralend en sterk. Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stralendensterkcoaching.nl
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek.

  Praktijk Stralend en sterk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons